Przejdź do treści

Imprint

Ten odcisk został zaktualizowany 2024-04-04.

Właścicielem tej witryny jest:

Izabela Widomska osoba prywatna
ul. Zaczarowanej Dorożki 4/8, 02-496 Warszawa
Polska
Email: architekt@izabelawidomska.pl
Numer telefonu: 608 578 548

1. Ogólne

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

2. Następujące informacje są wymagane według niemieckiego prawa.